תקנון האתר

כללי
• סלסלהלי הינו אתר אינטרנט המוכר מגוון ענק של מתנות וסלסלות (להלן:”המוצרים”). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם, באמצעות מכירה מאובטחת באתר.
• בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
• הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן “לקוח”) באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין סלסלהלי. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
• גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
תנאי שימוש באתר
כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן, רשאי להשתתף בהליך הרכישה:
• רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שהנו מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל ובחו”ל.
• רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם אשר ברשותו חשבון PayPal תקין ותקף.
הזמנה באתר תתקבל ותשלח עבור ה”לקוח” באם התקיימו כל התנאים הבאים :
• המוצרים המוזמנים נמצאים ורשומים כקיימים במלאי במועד ביצוע ההזמנה.
• מולאו פרטי ההזמנה באופן מלא ונכון לצורך חיוב ומשלוח עבור ה”לקוח” המתקשר עם החברה.
• ניתן אישור למימוש העסקה ע”י חברת האשראי ו/או ע”י PayPal.
אבטחת מידע ופרטיות באתר
האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר, והעברת נתוני כרטיס האשראי באתר מתבצעת בצורה מוצפנת, בטכנולוגיית SSL.על פי תקן pci.
פרטי הלקוח נשמרים במאגרי הנתונים של החברה, ולא מועברים לצד ג’.
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.
אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים.
אנו מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן אנו נוקטים באמצעי זהירות המתקדמים ביותר עבור רכישה בטוחה.

רכישה באתר:
• בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
כן ניתנת ללקוח האפשרות לרשום פרטים זהים או נוספים למשלוח החשבונית.
בנוסף, יידרש הלקוח להוסיף את כתובת המשלוח ופרטי הנמען.
• במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו`). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
• בסיום העסקה ואישורה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב. אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הזין המזמין בעת תהליך ההזמנה.
• ע”פ חוק רכישה במסמך חסר, כלל הפרטים שימסור הלקוח בעת הרכישה זהים לפרטים הנדרשים עפ”י סוגי המכירות המפורטות בסעיפים הקודמים, בתוספת פרט ת.ז של בעל הכרטיס הניתן בעת ההזמנה.

יובהר בכל הלשון: הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועל אחריות הלקוח למלא פרטיו המדויקים בעת ביצוע ההזמנה בכל סוגי הרכישות.
תשלום ואספקה
אמצעי תשלום: כרטיס אשראי תקף. כל כרטיסי האשראי מתקבלים באתר
השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מחברת הסליקה.
באם התקבל סירוב מכל סוג, האתר יעדכן את הלקוח עד יום עסקים אחד מעת ביצוע העסקה באתר.
• ככל שלא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה מחברת סלסלהלי תוך יום עסקים אחד מרגע ביצוע ההזמנה.
במצב של סירוב, לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ”ל בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה סלסלהלי זכאית לבטל את ההזמנה חד צדדית, וזאת מבלי שללקוח המתקשר עם החברה בתקנון זה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה.
• אספקת מוצרים – אספקת המוצרים ללקוחת תתבצע במשלוח ע”י חברת שליחויות, בין יום עסקים ל-4 ימי עסקים בהתאם לאזור החלוקה (ראה פירוט אזורי חלוקה וזמני אספקה). דמי המשלוח יעודכנו במהלך ביצוע הרכישה.
• חברת סלסלהלי אינה אחראית לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינן בשליטת החברה:
כוח עליון, מזג אוויר, תאונות ומפגעים וכיוצא בזאת.
• משלוח אשר יתואם מול הלקוח, ולא יתקבל מאי המצאות של הלקוח בכתובת שנמסרה, כמובן לאחר תיאום מול חברת השליחויות, הלקוח יחויב עבור משלוח נוסף במועד חדש.
אחריות למוצרים הנמכרים באתר
כל המוצרים הנמכרים כחלק מהמארזים והסלסלות השונות המוצעות באתר, הינם חדשים ובאריזתם המקורית. מוצרים אלו נבחרו בקפידה לאחר בדיקות ומוניטין המותגים.
הפירות שמוצעים בסלסלות השונות, טריים ואיכותיים ונרכשים ביום ביצוע המשלוח.
בחגים השונים ישנם בחלק מהסלסלות עוגיות ייחודיות לחג (כמו “אזני המן” בפורים “דגם משלוח מנות”). עוגיות אלו הינם טריות ומוכנות ביום בצוע המשלוח.

מדיניות החזרות
סלסלהלי מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה.

החזרת ו/או החלפת מוצרים תתבצע בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר במצב בו היה בעת קבלתו . הודעה על ביטול או החלפה תתאשר דרך מייל או טלפונית בלבד. במקרה של החזרת מוצר – יתאפשר זיכוי כספי מלא בגין המוצר רק לאחר קבלתו ובדיקת מצב שימושו. במקרה זה, יוחזר הכסף ששולם בניכוי דמי המשלוח.

קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב”אתר” ובשירותיו הינם של סלסלהלי בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש ו/או ההפצה של השמות ושל הסימנים המסחריים של האתר ובתוכנה, בפטנטים ובתכנים שיווקיים של האתר ובתוכנה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובתוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם..

הרי שכל מידע, תצוגה וכיו”ב המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו, משחקים שיווקיים ומבצעים ייחודיים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של “האתר”. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם, אלא במתן היתר מראש ובכתב מאת החברה.

סמכות שיפוט
במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת”א בלבד.